head

Prováděné stavby:

Výstavba řadových rodinných domů
Kompletní provedení zemních prací - výkop, zásyp základů.
Provedení přípojek kanalizace, vody, plynu, nn, optiky, kompletní vsakovací systém dešťových vod. Provedení komunikací, chodníků, terénních úprav včetně rozprostření ornice.

Investor: OS real, s.r.o.

Generální dodavatel: PSJ, s.s.Novostavba mateřské školy
Provedení přípojek plynu, vody, nn a optiky. Provedení kompletního vsakovacího systémů dešťových vod, rozděleného na dvě podzemní vsakovací galerie.
Provedení vjezdu pro zásobování, přístupových komunikací a zadláždění atria. Provedení konečných terénních úprav včetně rozprostření ornice.

Investor: OS real, s.r.o.

Generální dodavatel: EBM s.r.o.
mnisecky_eden
mnisecky_eden
mnisecky_eden
(c) 2016 AVES BAU s.r.o.